Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ САЙТ: "www.detski-igrachki.bg"

 

 

ПРЕДМЕТ

 

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между „БЪЛГАРСКО ЮНАЧЕ” ЕООД, ЕИК: 206089634, седалище и адрес на управление гр.София 1407, район Лозенец, ж.к. "Кръстова вада", бул. "Черни връх" No 61, ет. 7, ап. 67, електронна поща: info@detski-igrachki.bg и всяко лице (наричано по-долу за краткост „Потребител/Клиент“), което използва Интернет сайта „https://www.detski-igrachki.bg“ и/или услугите/информацията, предоставяни чрез него („Сайта“, „Уебсайта“).


Чрез достъпа и зареждането на сайта и регистрирането на поръчка чрез него, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват. 

 

„Българско юначе“ ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия ще бъдат публикувани в сайта.

 

 

ДАННИ ЗА ТИТУЛЯРА НА САЙТА

 

Информация относно Българско юначе:


Наименование: „Българско юначе“ ЕООД


ЕИК: 206089634


Седалище и адрес на управление: гр.Плевен 5800, ул. "Васил Априлов" No 20, ет. 5, ап. 7, електронна поща: info@detski-igrachki.bg

Данни за кореспонденция:гр.Плевен 5800, ул. "Васил Априлов" No 20, ет. 5, ап. 7, електронна поща: info@detski-igrachki.bg

 

 

Комисия за защита на личните данни:


Адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2


тел.: 02/915 35 18, 02/915 35 15, 02/915 35 19


факс: 02/915 35 25


е-mail: kzld@cpdp.bg


Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

 

Съдържание на Общите условия:

 

„https://www.detski-igrachki.bg“ е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, от името на „Българско юначе“ ЕООД. Публикуването на този сайт има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на артикули онлайн от „Българско юначе“ ЕООД.

„Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“  има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на заявката, на желаната стока. Съобщението за намаление на цените става с поставяне на новата цена под старата, като последната е задраскана.

 

При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката, „Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“ не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката. „Българско юначе“ ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес „https://www.detski-igrachki.bg“.

 

Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от „Българско юначе“ ЕООД чрез  „https://www.detski-igrachki.bg“ на заявлението за покупка попълнено правилно от Клиента. „Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“ се задължава след получаване на заявление от Клиента, да му достави желаната стока или да информира Клиента за други обстоятелства относно заявката му.

 

„Българско юначе“ ЕООД не носи отговорност за допуснати неточности в публикуваната на сайта информация. Възможни са корекции на цените от достачици, както и промяна в дизайна на продуктите.

 

Публикуваната на сайта информация за размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. „Българско юначе“ ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери, за което не носи отговорност.

 

Направеното категоризиране на артикулите по предназначение е примерно.

 

Всички обявени цени са в български левове с включен ДДС.

 

 

Права и задължения на страните:


1. „Българско юначе“ ЕООД се задължава:

 

 • да потвърди наличността на поръчаните артикули или да откаже поръчката в срок от 7 работни дни;

 

 • да достави в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки заявената за покупка стока*.

 

*По време на сезонни разпродажби онлайн поръчките имат удължен срок на доставка. Средният срок на доставка през този период е до 7 работни дни, като в зависимост от натоварването и обема поръчки в някои случаи срокът на доставка е възможно да достигне до 14 дни.

 


Поради големия обем поръчки през тези периоди е възможно да не можем да изпълним доставката на всички поръчани от даден клиент стоки, като същият ще бъде уведомен за това. Също така е възможно доставката да бъде извършена на части, като в случай че доставката НЕ отговаря на условията за Безплатна доставка, клиентът заплаща само първата такса, а останалите доставки са за сметка на Българско юначе.

 

 

 • преди да бъде изпратен всеки артикул се проверява за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);

 

 • гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани!) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта.

 

 1. Клиентът се задължава:

 

 • да посочи имената си, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес;

 

 • да плати цената на стоката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

 

 • да заплати разходите по доставката според условията описани в информацията за доставка и плащане на стоки;

 

 • да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

 

Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, оказан в информацията за доставка и плащане на стоки.

 

Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка.

 


При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема доставката на стоката и е на посочения от клиента адрес. При сезонни разпродажби е възможно доставката да бъде извършена на части.

 

В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, „Българско юначе“ ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката.

 

В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението.

 

Клиентът има право да откаже получаването на заявената за покупка от него стока, когато тя му е доставена при едно от следните условия:

 

 • доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед.

 

 • цената, която Клиентът следва да заплати, не съответства на дължимата цена.

 

 • при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката.

 

Клиентът има право в срок не по-дълъг от 14 дни, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да върне получените артикули на адреса, от който са му изпратени същите за негова сметка.

 

„Българско юначе“ ЕООД възстановява всички суми, получени от потребителя, включително разходите за доставка, в случаите в които клиентът е закупил продукт или продукти чрез услугата "Наложен платеж - Плащане при доставка" и е ползвал услугата "Преглед и Тест" предоставяни от куриерска фирма „Еконт Експрес ЕООД“.

 

При всички други случаи, разходите по връщане на стоките са за сметка на клиента.

 

Връщането се допуска при следните условия:

 

 • стоката е върната до адреса, от който е получена, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на поръчката. Заявката трябва да съдържа точна банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;

 

 • стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от „Българско юначе“ ЕООД – фактура, касов бон, сертификат за качество и гаранционна карта (ако са били издадени такива);

 

В случай на рекламация съгласно чл. 108 от Закона за Защита на Потребителите (ЗЗП) и при изтичането на законоустановения 6-месечен срок от датата на закупуването на рекламираната стока, доказателствената тежест относно наличието, респ. липсата на претендираното несъответствие се носи от потребителя и същото следва да бъде установено по регламентирания в ЗЗП ред, а именно чрез експертиза в лицензирана лаборатория/институт.

 

Съгласно разпоредбите на ЗЗП, „Българско юначе“ ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката.

 

„Българско юначе“ ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

 

 

Лични данни:

 

„Българско юначе“ ЕООД, чрез „https://www.detski-igrachki.bg“ полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за регистрация в уеб сайта и покупка. Това задължение отпада, ако Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, „Българско юначе“ ЕООД може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в договора.

 

„Българско юначе“ ЕООД, чрез „https://www.detski-igrachki.bg“ има право да използва информацията за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други законосъобразни цели, освен в случай на изрично несъгласие на същия, изпратено на следния имейл адрес: „https://www.detski-igrachki.bg“.

 

Описаните по-горе цели, за които може да се използват данните, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

 

С извършването на регистрация в „https://www.detski-igrachki.bg“клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че клиентът не желае да получава рекламни съобщение, той може да се откаже от абонамента си чрез специален вграден линк за отписване, съдържащ се във всяко рекламно съобщение.

 

 

Разкриване на информацията:

 

„Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“ се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

 • е получил изричното писмено съгласие на Клиента;

 

 • информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация;

 

 • „Българско юначе“ ЕООД, чрез „https://www.detski-igrachki.bg“ е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

 

 

Отговорност:

 

„Българско юначе“ ЕООД, чрез „https://www.detski-igrachki.bg“не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които „Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“не е предвидил и не е бил длъжен да предвиди – вкл., но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на „Българско юначе“ ЕООД чрез „https://www.detski-igrachki.bg“.

 

 

Разрешаване на спорове

 

Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на „Българско юначе“ ЕООД съобразно българското законодателство.

 

 

Гаранционни условия:


Чл. 1 Рискът от повреди на продукта при сглобяване от потребителя се носи изцяло от него и е за негова сметка.
Чл. 2 Всички продавани в електронния магазин стоки  са със законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба, съгласно ЗЗП.


Чл. 3 Гаранционното обслужване не включва и не се отнася до:

 • Продукт, който е използван, без да са спазени указанията от инструкцията за употреба.
 • Продукт, за който се установи, че е използван не по предназначение.
 • Подмяна на части, които подлежат на амортизация по време на нормална експлоатация.
 • Неспазени указания за сглобяване и монтаж.
 • Повърхностни наранявания по време на експлоатация на продукта при пренасяне, транспорт и съхранение.
 • Повреда възникнала в следствие на небрежна експлоатация, съхранение в неподходяща среда или употреба за цели, различни от предназначението на продукта.
 • Отстраняване на дефекти, получени в резултат на въздействие на външни сили – природни бедствия, слънчево греене, счупвания след удар с твърд предмет или катастрофа, промишлени изпарения, агресивни миещи препарати и др. подобни.
 • Продукт, който е ремонтиран в неоторизирани от производителя сервизи или от други лица.
 • Продукт, на който е извършена промяна или модификация на конструкцията.
 • Отстраняване на повреди, получени в следствие на монтирани части и аксесоари, различни от спецификацията на продукта при продажбата му.
 • Повреди по дамаска, дюшек, балдахин и аксесоари (за кошари за спане и игра).
 • Повреди по дамаска и аксесоари (за бънджи, люлки, шезлонг, проходилки, столчета за хранене, подложки за повиване).
 • Повреди на дамаска, цип, тик – так копчета и аксесоари ( за порт – бебе, твърд кош за количка и приспособление за носене на бебе).
 • Повреди на гуми, акумулатори, аксесоари (за играчки).


ЗА СТОКИ В ГАРАНЦИОНЕН СРОК Е МНОГО ВАЖНО ДА ЗНАЕТЕ

- НЕОБХОДИМО Е ДА ЗАПАЗИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ОТ ТЪРГОВЕЦА ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ПРЕЗ ЦЕЛИЯ СРОК НА ГАРАНЦИЯ.
- КОГАТО В ГАРАНЦИОННИЯ СРОК УСТАНОВИТЕ НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ ПРИ УПОТРЕБАТА НА СТОКАТА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПРЕДОСТАВИТЕ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ЗА ДА БЪДЕ ПРИЕТА И РЕГИСТРИРАНА РЕКЛАМАЦИЯТА ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО ЛИЦЕ.
- БЕЗ КАСОВА БЕЛЕЖКА ГУБИТЕ ПРАВАТА СИ ЗА ГАРАНЦИОННО И БЕЗПЛАТНО ОБСЛУЖВАНЕ И ВСИЧКИ РАЗХОДИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, ДЕФЕКТ ИЛИ ПРОБЛЕМ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЗА ТРАНСПОРТ ДО СПЕЦИАЛИЗИРАН СЕРВИЗ, ЩЕ БЪДАТ ЗА ВАША СМЕТКА.
- ПРЕДИ ДА ПРЕДЯВИТЕ РЕКЛАМАЦИЯ, ТРЯБВА ДА СЕ УВЕРИТЕ, ЧЕ СТОКАТА Е С ВАЛИДЕН СРОК ЗА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ. ЗА ЦЕЛТА Е НЕОБХОДИМО ДА ПРОВЕРИТЕ ДАТАТА НА ЗАКУПУВАНЕТО НА СТОКАТА ОТ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА, ИЗДАДЕНИ ВИ ПРИ ПОКУПКАТА Й.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗАПЛАТЕНАТА СУМА ИЛИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЦЕНАТА, КОГАТО ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО ТЪРГОВЕЦЪТ ПРЕДЛОЖИ ДА СЕ ИЗВЪРШИ РЕМОНТ НА СТОКАТА ИЛИ ДА Я ЗАМЕНИ С НОВА.
- ДНИТЕ ЗА РЕМОНТ НА СТОКАТА СЕ ПРИБАВЯТ КЪМ ГАРАНЦИОННИЯ СРОК.
- ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕТЕНДИРА ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА, КОГАТО НЕСЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКАТА С ДОГОВОРА Е НЕЗНАЧИТЕЛНО.
- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА СЕ ИЗВЪРШВА В РАМКИТЕ НА ЕДИН МЕСЕЦ, СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПРЕДЯВЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА. ТОВА Е РЕГЛАМЕНТИРАНИЯТ МАКСИМАЛЕН СРОК В ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
- ПРИВЕЖДАНЕТО НА СТОКАТА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА Е БЕЗПЛАТНО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ. ПОТРЕБИТЕЛЯТ НЕ ДЪЛЖИ РАЗХОДИ ЗА ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ПРОДУКТА, ЗА РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ, МАТЕРИАЛИ И ТРУД, СВЪРЗАНИ С РЕМОНТА И ГАРАНЦИОННОТО ОБСЛУЖВАНЕ.
- ТЪРГОВЕЦЪТ Е ДЛЪЖЕН ДА УДОВЛЕТВОРИ ИСКАНЕ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА И ДА ВЪЗСТАНОВИ ЗАПЛАТЕНАТА ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУМА, КОГАТО СЛЕД КАТО Е УДОВЛЕТВОРИЛ ТРИ РЕКЛАМАЦИИ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧРЕЗ ИЗВЪРШВАНЕ НА РЕМОНТ НА ЕДНА И СЪЩА СТОКА, В РАМКИТЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК Е НАЛИЦЕ СЛЕДВАЩА ПОЯВА НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКАТА С ДОГОВОРА ЗА ПРОДАЖБА.
- ИНФОРМИРАЙТЕ СЕ ОТ ТЪРГОВЕЦА ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КАКВО ИЛИ КОИ ЧАСТИ ОТ СТОКАТА НЕ ПОДЛЕЖАТ НА ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.

ГАРАНЦИЯТА ОТПАДА И РЕКЛАМАЦИЯТА НЕ СЕ ОБСЛУЖВА БЕЗПЛАТНО КОГАТО:

- НЕ СТЕ ЗАПАЗИЛИ КАСОВАТА БЕЛЕЖКА И/ИЛИ ФАКТУРАТА
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА СГЛОБЯВАНЕ, МОНТАЖ И ПРОФИЛАКТИКА
- НЕ СА СПАЗЕНИ УКАЗАНИЯТА ОТ РЪКОВОДСТВОТО ОТНОСНО ПОДДРЪЖКАТА И ПРАВИЛНАТА УПОТРЕБА
- СТОКАТА Е НЕПРАВИЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО СГЛОБЕНА
- ИМА ПОВЪРХНОСТНИ НАРАНЯВАНИЯ, ПОЛУЧЕНИ ПО ВРЕМЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СТОКАТА, ПРИ ПРЕНАСЯНЕ, ТРАНСПОРТ ИЛИ СЪХРАНЕНИЕ
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА НЕБРЕЖНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ, ПРЕТОВАРВАНЕ, СЪХРАНЕНИЕ В НЕПОДХОДЯЩА СРЕДА
- ПОВРЕДАТА Е ВЪЗНИКНАЛА ВСЛЕДСТВИЕ НА УПОТРЕБА НА СТОКАТА ЗА ЦЕЛИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО Й - НАПРИМЕР ЗА ТЕСТОВЕ, ДЕМОНСТРАЦИИ, ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И ДР.
- СТОКАТА Е РЕМОНТИРАНА В НЕОПРАВОМОЩЕН ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ СЕРВИЗ ИЛИ ОТ ДРУГИ ЛИЦА
- ИМА ИЗВЪРШЕНА ПРОМЯНА ИЛИ МОДИФИКАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИЯТА
- ПОВРЕДАТА Е ПОЛУЧЕНА ВСЛЕДСТВИЕ НА МОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ ЧАСТИ И АКСЕСОАРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ СПЕЦИФИКАЦИЯТА НА СТОКАТА ПРИ ПРОДАЖБАТА
- ДЕФЕКТИТЕ СА ПОЛУЧЕНИ В РЕЗУЛТАТ НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ВЪНШНИ СИЛИ – ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, СЧУПВАНИЯ СЛЕД УДАР С ТВЪРД ПРЕДМЕТ ИЛИ КАТАСТРОФА, ПРОМИШЛЕНИ ИЗПАРЕНИЯ, АГРЕСИВНИ МИЕЩИ ПРЕПАРАТИ И ДР. ПОДОБНИ. 

ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПРИ КОИТО ГАРАНЦИЯТА НА СТОКАТА СЕ ЗАПАЗВА, НО ЗА ЕДНА ЧАСТ ОТ ПОВРЕДЕНИТЕ ЧАСТИ, КОИТО ПОДЛЕЖАТ НА АМОРТИЗАЦИЯ ПО ВРЕМЕ НА НОРМАЛНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТОКАТА, СЪЩИТЕ ЧАСТИ И РЕМОНТЪТ СЕ ЗАПЛАЩАТ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

ТАКИВА ЧАСТИ СА:

 • ЗА БЪНДЖИ, ЛЮЛКА, ШЕЗЛОНГ, ПРОХОДИЛКА, СТОЛЧЕ ЗА ХРАНЕНЕ – избеляла или скъсана тапицерия, копчета тик-так, капси, ципове, лепенки, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, ГОРНАТА ТАБЛА, АКСЕСОАРИ
 • ПРОДУКТИ ЗА БАНЯ И ХИГИЕНА – АКСЕСОАРИ
 • ДЕТСКИ ТРИКОЛКИ - неопренови дръжки, предпазни бордове, сенници, чанти, копчета тик-так, капси, ципове, колани, катарами, пластмасови бутони, капачета и копчета, счупени куполи и сенници, КОШОВЕ ЗА БАГАЖ, избеляла или скъсана тапицерия - като тези детайли е възможно да бъдат ремонтирани или заменени срещу заплащане. Гаранцията не покрива също така и спукани, скъсани или протрити ВЪТРЕШНИ ИЛИ ВЪНШНИ гуми.
 • ИГРАЧКИ С АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ – СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, спукани, скъсани или протрити гуми, ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ
 • КАРТИНГ КОЛИ С ПЕДАЛИ ИЛИ АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ - СЧУПЕНИ БУТОНИ, АКУМУЛАТОРНА БАТЕРИЯ, спукани, скъсани или протрити гуми, СЧУПЕНИ ПЕДАЛИ, СПУКАНИ ПЛАСТМАСОВИ ЧАСТИ, ПОВРЕДЕНИ ЧАСТИ В СЛЕДСТВИЕ НА ПРЕТОВАРВАНЕ 

Преди да предприемете действия за рекламация на стока в гаранционен срок, закупена от електронния ни магазин проверете дали стоката отговаря на описаните до тук условия. Обърнете особено внимание на обстоятелствата, при които гаранцията отпада, както и за частите, които подлежат на амортизация и в периода на гаранция се заплащат.
 
За да изпратите стоката и рекламацията да бъде приета, Вие задължително трябва:

1.      Да почистите добре стоката и в пълна окомплектовка да я поставите в подходяща за транспортиране опаковка, по възможност в оригиналната опаковка, за да предпазите стоката от увреждане при транспорт.
2.      В опаковката да поставите следните документи и данни:

 • копие на касовата бележка /финансов бон/ и фактура, издадени Ви при закупуването на стоката
 • гаранционна карта
 • други документи, ако разполагате с такива – например протоколи, актове, експертни заключения и др.,  които установяват несъответствието на стоката с договореното или установяват претенцията Ви по основание и размер
 • описание на несъответствието според Вас - дефектът или проблемът при употребата на стоката 


ДЕЙСТВИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЕ НА СТОКА С ГАРАНЦИЯ
 
След като търговецът получи стоката, обект на рекламация, задължително я вписва в регистъра на предявените рекламации.
Привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. В случай, че са изпълнени изброените условия и рекламацията е основателна, се предприемат действия за отстраняване на несъответствието, като потребителят не дължи разходи за експедиране на стоката, за резервни части, материали и труд, свързани с ремонта и гаранционното обслужване.
Когато рекламацията е неоснователна, разходите за експедиране на стоката са за сметка на потребителя.
При наличие на обстоятелства, които са основание за отпадане на гаранцията, отстраняването на несъответствие се осъществява срещу заплащане и само след изричното съгласие на потребителя.
Максималният срок за отстраняване на несъответствието е един месец, считано от датата на предявяване на рекламацията. След сервизните действия по предявената рекламация (преглед на доставената стока и придружаващите документи, оценка за основателност на рекламацията, ремонт), се издава акт за удовлетворяване на рекламацията. Екземпляр от този акт, стоката и приложените към нея документи, се изпращат на потребителя.

 

Използване на "бисквитки" и интернет маркетинг:

 

Уеб сайтът https://www.detski-igrachki.bg“използва "бисквитки" с цел подобряване обслужването на клиентите и проследяване на техните нужди и предпочитания. "Бисквитките" се използват и за нуждите на интернет маркетинга, като това позволява показването на рекламни съобщения в уеб пространството пред потребители, които вече са посетили веднъж https://www.detski-igrachki.bg“. Всеки клиент може да спре излъчването на рекламите чрез използването на специалния бутон за отказ вграден в този тип реклами.

 

 

Имейлинг политика:

С извършването на регистрация в https://www.detski-igrachki.bg“клиентът се съгласява да получава персонални съобщения за промоции и актуални оферти на своя имейл адрес, който е въвел при своята регистрация. В случай, че не желаете да получавате съобщения от нас, моля да приемете нашите извинения за причиненото неудобство и да се отпишете от линка присъстващ във всеки изпратен имейл бюлетин.

 

Важно:
В случай на загубена гаранционна карта, фактура и касов бон, няма да имате правото на замяна на стоката, която сте закупили от ONLINE магазин https://www.detski-igrachki.bg“.